Domů

Mikroregion je tvořen 19 obcemi, z nichž nejmenší je obec Újezdec, největší město Staré Město.
Území mikroregionu je značně členité, jednu jeho část tvoří údolní niva řeky Moravy se svými slepými rameny, druhou pak podhůří Chřibů. Snahou obcí je propojit obě tyto rozdílné části tak, aby region poskytoval návštěvníkům možnost poznat všechny jeho krásy.
Příznivci vodní turistiky mohou využít nabídky plaveb po Baťově kanálu, cykloturisté mohou díky stávajícím i nově vznikajícím cyklostezkám navštívit spoustu zajímavých míst. Ať už je to zámek v Ořechově, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Skanzen lidové keramiky v Tupesích, či portálový most v Kostelanech nad Moravou. Vedle jmenovaných památek se v každé z obcí najde cíl, který je dobré navštívit, vždyť každý kostel, kaplička, kříž a socha patří k naší kulturní tradici.
Na své si přijdou i rybáři, kteří mohou navštívit stálou expozici „Rybářství na Moravě“ v Kostelanech nad Moravou, případně si po zakoupení povolenky rybaření vyzkoušet v praxi.
Sportovci mohou využít sportovní areál s koupalištěm ve Starém Městě, mohou se vydat do Chřibů, kde jistě najdou lákavé cíle svých vycházek.
Nejznámější bude ovšem naše oblast milovníkům folklorních tradic. Snad nikde jinde nenajdete takovou koncentraci cimbálových muzik a folklorních souborů. Díky spoustě nadšenců folklór na Slovácku žije a žít bude i nadále. Téměř v každé obci udržují tito lidé tradice fašanků, velikonočních obchůzek, kácení máje, hodů, dožínek. S folklórem se nesetkáte jenom na pódiích, folklór je tady doma, písně, tance a kroje specifické pro každou jednotlivou obec se dědí z generace na generaci, uchovávají se jako jedna z nejvzácnějších věcí.
Všichni, kteří přijmou pozvání na návštěvu našeho kraje, zde najdou krásnou přírodu, dobré lidi a jistě nezapomenutelné zážitky.

Členové

Babice Mgr. Martina Horňáková e-mail: babice@uh.cz
tel.: 572 585 061
Boršice Ing. Roman Jílek e-mail: starosta@borsice.cz
tel.: 572 501 121
Huštěnovice Aleš Richtr e-mail: starosta@huste­novice.cz
tel.: 572 585 135
Jalubí Ing. Karel Malovaný e-mail: jalubi@iol.cz
tel.: 572 573 121
Jankovice Radek Šilc e-mail: jankovice@post.cz
tel.: 572 572 724
Kostelany n. Mor. Pavel Duda e-mail: starosta@kostelanynadmoravou.cz
tel.: 572 541 365
Košíky Mgr. Jaroslav Šlechta e-mail: ou_kosiky@quick.cz
tel.: 572 572 720
Kudlovice Renata Čechmánková e-mail: starosta@kudlovice.cz
tel.: 572 585 075
Nedakonice Jaromír Klečka e-mail: obecnedakonice@iol.cz
tel.: 572 593 815
Ořechov Jarmila Jilgová e-mail: orechov@uh.cz
tel.: 572 593 720
Polešovice Ing. Michal Zapletal e-mail: starosta@polesovice.cz
tel.: 572 593 123
Staré Město Josef Bazala e-mail: bazala@staremesto.uh.cz
tel.: 572 416 402
Sušice Bc. Ladislava Vlachynská e-mail: starosta@obecsusice.com
tel.: 572 572 184
Traplice Ing. Milan Rozum e-mail: starosta@traplice.cz
tel.: 572 572 616
Tučapy Bronislav Rezek e-mail: starosta@tucapyuh.cz
tel.: 572 593 362
Tupesy Mgr. Oldřich Vávra e-mail: starosta@tupesy.cz
tel.: 572 597 226
Újezdec Zdeněk Gottwald e-mail: starosta@ujezdec.cz
tel.: 572 594 818
Vážany Markéta Pavlíčková e-mail: obecvazany@obecvazany.cz
tel.: 572 593 246
Zlechov Ing. Ondřej Machala e-mail: ou.zlechov@seznam.cz
tel.: 572 597 340

Kontakt

Mikroregion Staroměstsko
nám. Hrdinů 100
686 03 Staré Město

IČ: 71162305
Číslo účtu: 279993540247/0100, KB a.s. Uherské Hradiště

Tajemnice:
Kateřina Popelková
popelkova@staremesto.uh.cz
572 416 473

Správní rada:
předseda Josef Bazala, členové: Ing. Michal Zapletal, Mgr. Martina Horňáková

Dozorčí rada:
Pavel Duda, Aleš Richtr, Petr Dula