Kontakt

Mikroregion Staroměstsko
nám. Hrdinů 100
686 03 Staré Město

IČ: 71162305
Číslo účtu: 279993540247/0100, KB a.s. Uherské Hradiště

Tajemnice:
Kateřina Popelková
popelkova@staremesto.uh.cz
572 416 473

Správní rada:
předseda Josef Bazala, členové: Ing. Michal Zapletal, Mgr. Martina Horňáková

Dozorčí rada:
Pavel Duda, Aleš Richtr, Petr Dula